• AKTUALITY
 • SAMOSPRÁVA
 • KULTÚRA
 • DOKUMENTY
 • KONTAKT
 • ÚRADNÁ TABUĽA
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Správa o činnosti obce Brezina za volebné obdobie 2011 - 2014

Správa o činnosti obce Brezina

za volebné obdobie 2011 – 2014

 • Dokončenie Multifunkčného ihriska a Bowlingovej haly – kolaudácia.
 • Začiatok splácania úveru za plyn a multifunkčný areál.
 • Demontáž oplotenia ihriska na Športovej ulici.
 • Oplotenie areálu Multifunkčného ihriska.
 • Živnosť obec – sprevádzkovanie Bowling Baru.
 • Zriadenie a vybavenie posilňovne.
 • Oprava riaditeľne dvoch tried v Základnej škole – plavajúca podlaha, obklad a omietky.
 • Zbúranie starej hospodárskej budovy a suchých WC v Základnej škole.
 • Obnova chodníka – zámková dlažba v Základnej škole.
 • Zakúpenie stolov do Kultúrného domu – 35 ks.
 • Oprava ústredne miestného rozhlasu.
 • Zakúpenie služobného auta – Škoda Fábia.
 • Oprava triedy na I. poschodí v ZŠ -vytvorenie učebne informatiky a telocvične.
 • Odkanalizovanie splaškovej vody okolo budovy Kultúrného domu a Materskej školy.
 • Prepracovanie projektovej dokumetácie vodovod – žiadosť na Enviromentálny fond.
 • Oprava fasády Domu smútku po krupobití.
 • Výstavba studne v rómskej osade – dotácia z Úradu vlády SR pre rómsku komunitu.
 • Oprava mosta na Cintorínskej ulici.
 • Vytvorenie priestorov pre Klub dôchodcov.
 • Rekonštrukcia priestorov v Školskej jedálni – sklad a priestory na prípravu jedál, zakúpenie plynového sporáka.
 • Zorganizovanie zájazdu do Košíc – Divadlo Košice – predstavenie Zločin a trest.
 • Vypracovanie projektu Kompostovisko - žiadosť na program Obnovy dediny.
 • Vysprávky výtlkov na obecných komunikáciach.
 • Kamerový systém – žiadosť na Ministersto vnútra SR - prevencia kriminality dotácia vo výške 6.000,-eur v roku 2013  a 6.000,-eur v roku 2014.
 • Vystavba altánku pri Bowlingu, zakúpenie krbu, stolov a lavičiek.
 • Oprava mosta smerom na Hedaľ.
 • Výmena splachovacieho systému WC v Kultúrnom dome.
 • Vstup do MAS s jedenástimi obcami.
 • Zakúpenie skriniek, lavíc a stoličiek pre 30 deti v Základnej škole.
 • Výstavba altánku v Základnej škole.
 • Žiadosť na Enviromentálny fond - projekt rekonštrukcia Materskej školy - výmena okien, strechy a zateplenie budovy.
 • Úprava časti fasády budovy Základnej školy.
 • Vynovenie priestorov v Základnej škole - obklad, sporák, chladnička a kuchynka.
 • Oprava obvodového plášťa studne v Materskej škole.
 • Registrácia MAS ROŇAVA, o.z. na Ministerstve vnútra SR júl 2014.
 • Oprava studne na miestnom cintoríne.
 • Oprava bleskozvodu na budove Kultúrného domu.
 • Zakúpenie hasiacich prístrojov do všetkých budov vo vlastníctve obce Brezina.
 • Zorganizovanie zájazdu do Poľska – Nowý Targ – október 2014
 • Úprava centrálnej časti obce – dotácia 1.500,- Košický samosprávny kraj – lavičky, chodníky, odpadkové koše a informačná tabuľa.
 • Obec každoročne usporadúva folklórne slávnosti, ples, deň matiek a úctu k straším. Zabezpečuje prevádzku a údržiava budovy Základnej a Materskej školy, Školskej jedálne, Kultúrného domu, Domu smútku a Bowling Baru. Prostredníctvom menších obecných služieb (48 osôb evidovaných na úrade práce) udržiava verejné priestranstvá, zabezpečuje lieky a donášku obedov pre starších občanov.

Zoznam aktualít

Správa o činnosti obce Brezina za volebné obdobie 2011 - 2014Správa o činnosti obce Brezina za volebné obdobie 2011 - 2014

Video Obce:

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME:

Anketa: