• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Zmluvy

Suma od: Suma do: Rok: Hľadať v:
Hľadaný výraz:

Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
12018 o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže viď. príloha
0.00 €
072017 o odbere a zneškodňovaní biologického rozložiteľného odpadu CONTAX EKO,s.r.o.
0.00 €
062017 Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Brezina viď. príloha
148330.27 €
052017 o poskytovaní auditorských služieb viď. príloha
450.00 €
042017 o poradenskej, konzultačnej a inžinierskej činnosti viď. príloha
250.00 €
5100540822C Objednávka programu biznis viď. príloha
0.00 €
5-16 SO01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Brezina viď. príloha
108975.67 €
32017 Zlepšenie tepelno technických vlastností obalových konštrukcií materskej školy viď. príloha
54033.79 €
22017 odhŕňanie snehu v zimnom období 2017 viď. príloha
0.00 €
12017 o poskytnutí zľavy z ceny viď. príloha
0.00 €
102016 vrátenie zábezpeky viď. príloha
8081.00 €
092016 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere viď. príloha
0.00 €
082016 o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu viď. príloha
0.00 €
072016 o poskytovaní audítorských služieb viď. príloha
450.00 €
62016 o pripojení k IS DCOM a budúcej spolupráci viď. príloha
86.00 €
52016 zmluva o poskytnutí služieb viď. príloha
1500.00 €
č.01/08/2016 o dielo oprava peších komunikácií viď. príloha
27567.72 €
42016 o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov viď. príloha
0.00 €
DOS16041800005 o poskytovaní verejných elektornických komunikačných služieb viď. príloha
0.00 €
č. 93/2016 o zbere a zhodnotení odpadu viď. príloha
0.00 €
č. 5-16 rozvodná vodovodná sieť viď. príloha
108975.67 €
01/01/2016/TV prenájom pozemku viď. príloha
0.00 €
32016 o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov viď. príloha
0.00 €
Z20161329_Z rekonštrukcia miestnych komunikácie v obci Brezina viď. príloha
80800.67 €
12016 odber a zneškodňovanie BRKO viď. príloha
0.00 €
142015 pracovná zdravotná služba viď. príloha
0.00 €
3A - ZOD - 0211215 vykonanie svetelno technického merania po realizácií rekonštrukcia verejného osvetlenia viď. príloha
0.00 €
22/017/15 Poskytnutie úveru viď. príloha
0.00 €
142015 prenájom pozemku viď. príloha
0.00 €
132015 Vypracovanie žiadkosti o NFP viď. príloha
0.00 €
122015 Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Brezina viď. príloha
0.00 €
112015 Zimná údržba viď. príloha
0.00 €
102015 Vypracovanie PHSR viď. príloha
0.00 €
392015 audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 a výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2014 viď. príloha
0.00 €
092015 zriadenie účtu viď. príloha
0.00 €
112056 08 U03 Sanácia nezákonne uloženého odpadu viď. príloha
34169.00 €
82015 zámena pozemku pre ČOV viď. príloha
0.00 €
72015 kúpa pozemku pre ČOV viď. príloha
436.20 €
62015 kúpa pozemku pre ČOV viď. príloha
344.20 €
18/2015 kúpa pozemku pre ČOV viď. príloha
326.00 €
052015 Sanácia nezákonne uloženého odpadu viď. príloha
35958.00 €
042015 dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ viď. príloha
0.00 €
032015 Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ Juraj Baňas
12037.31 €
022015 vyhotovenie projektu viď. príloha
11760.00 €
7/2015/§54-VZ poskytnutie finančného príspevku viď. príloha
0.00 €
1122015 verejné obstarávanie tender consult, s.r.o.
0.00 €
012015 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Brezina
0.00 €
122014 Zmluva o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Obec Brezina
0.00 €
40/O/2014 Audit k 31.12.2013 viď. príloha
400.00 €
2014/1 Oprava a údržba časti budovy Základnej školy v Brezine Juraj Baňas
5890.80 €
13/2014T nájom nebytových priestorov Obec Brezina
116.00 €
2./2014 prevod nehnuteľnosti Obec Brezina
246.84 €
2014 prenájom nehnuteľnosti Reformovaná kresťanská cirkev na Slovensku, cirkevný zbor Brezina
300.00 €

Archív zmluv

zbraziť/skryť archív